Preprava

je naša vášeň


Účelom firmy je pomáhať našim zákazníkom zabezpečiť prepravu svojho tovaru z miesta určenia do miesta doručenia podľa ich požiadaviek a hľadať optimálne riešenia prepravných, cenových a relačných podmienok. 

Nadobudnutými skúsenosťami, profesionálnym prístupom a príjemnou komunikáciou uľahčiť a zjednodušiť proces zabezpečenia prepravy. Spoľahlivo, odborne a profesionálne riešiť logistiku spojenú s realizáciou prepráv.

Naše ciele

Udržať a neustále budovať status úspešnej, silnej a platby schopnej spoločnosti. Stať sa vyhľadávanou, príkladnou a uznávanou TOP dopravno-obchodnou spoločnosťou.

Stabilizovať a rozširovať svoje postavenie na slovenskom a zahraničnom trhu. Uspokojovať čo najlepšie všetky potreby a priania našich zákazníkov. 

Dosahovať stále vyššiu kvalitu a konkurencieschopnosť našich poskytovaných špedičných služieb.

Kontaktujte nás buď e-mailom alebo telefonickyBrandos s.r.o.

Trsťany 65, 053 63 Hincovce, Slovensko

+421 949 115 945, +421 948 605 556

brandos@brandos.sk

IČO: 50545027

IČO DPH: SK 2120363388

IBAN: SK34 5200 0000 0000 1718 7844